نام ترانه : سلطان قلب ها              خواننده : عارف   

دانلود نت          دانلود متن ترانه          نت نویسی : مهدی توپچی